Traumaverwerking

Als therapeut werd ik gaandeweg geconfronteerd met cliënten die – desondanks de inzichten die ze verworven hadden via gesprekstherapie – onvoldoende verandering konden brengen in datgene waarmee ze worstelden. Daarom ben ik op zoek gegaan naar aanvullende therapieën die doorwerken op een dieper niveau, namelijk op het onbewuste.

Trauma of heftige gebeurtenissen waarbij ons zenuwstelsel niet in staat was om ze te verwerken (reguleren) worden in de diepere delen van ons brein bewaard ver van de structuren die verantwoordelijk zijn voor taal (limbisch systeem en reptielenbrein). Deze gebeurtenis wordt samen met de oorspronkelijke beelden, emoties, gedachten en lichaamssensaties opgeslagen in die delen van ons brein die te maken hebben met “overleven”. Ons brein interpreteert de opgeslagen informatie als levensnoodzakelijk waardoor deze niet spontaan verwerkt kan worden en zelfs jaren nadien snel getriggerd kan worden met alle mogelijke stressreacties als gevolg.

EFT (Emotional Freedom Techniques), EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) en Brainspotting zijn drie bijzondere technieken waarmee we op de diepere delen van het brein kunnen werken. We gaan rechtstreeks werken op de ‘wortel’, daar waar het probleem ontstaan is. Het is die wortel die ons in het NU stress doet ervaren. EFT, EMDR en Brainspotting zorgen ervoor dat de geactiveerde stress uitdooft en het onverwerkte de kans krijgt om te verwerken (reguleren) zodat we opnieuw meer emotionele vrijheid kunnen ervaren.

Concrete voorbeelden van problemen die we via EFT, EMDR en Brainspotting kunnen aanpakken:

  • Angsten om bv. voor een groep te spreken, faalangst, angst voor concrete dingen zoals honden, spinnen, angst om te vliegen of met de auto te rijden, …
  • Beperkende overtuigingen ontstaan steeds doordat we tijdens een bepaalde gebeurtenis in ons leven conclusies over onszelf getrokken hebben (bv. “Ik ben dom, lui, niets waard,…”). Ook hier kan op gewerkt worden.
  • Als je telkens boos of verdrietig wordt, of blokkeert in bepaalde situaties.
  • Traumaverwerking en post traumatische stressstoornis (PTSS)
  • Lichamelijke klachten waar de medische wereld geen antwoord op heeft (let op: medisch nazicht is steeds aangewezen!)